SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 足摺国際ホテル

Ashizuri Kokusai Hotel

Ashizuri Kokusai Hotel

【Temple around here】
No.38 Kongōfuku-ji

662, Ashizuri-misaki,
Tosashimizu-shi, Kochi-ken 787-0315

TEL : 
0880-88-0201

Time & Distance
Hotel
Temple