SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 土佐佐賀温泉 こぶしのさと

Tosasaga-Onsen Kobushino-Sato

Tosasaga-Onsen Kobushino-Sato

【Temple around here】
No.37 Iwamoto-ji

2161, Kobushinokawa, Kuroshio-cho,
Hata-gun, Kochi-ken 789-1703

TEL : 
0880-55-7011

Time & Distance
Hotel
Temple