SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 岩本寺

No.37Iwamoto-ji

No.37

Iwamoto-ji

3-13, Shigekushi-cho,
Shimanto-cho, Takaoka-gun, Kochi-ken 786-0004

TEL : 
0880-22-0376

Time & Distance
Hotel
Temple