SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 国分寺

No.29Kokubun-ji

No.29

Kokubun-ji

546, Kokubun,
Nankoku-shi, Kochi-ken 783-0053

TEL : 
088-862-0055

Time & Distance
Hotel
Temple