SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 大日寺

No.28Dainichi-ji

No.28

Dainichi-ji

476-1, Bodaiji, Noichi-cho,
Konan-shi, Kochi-ken 781-5222

TEL : 
0887-56-0638

Time & Distance
Hotel
Temple