SHIKOKU HENRO GUIDE /ENISHI-NO-KAI/

Japanese

TOP >> Time & Distance >> 薬王寺

No.23Yakuō-ji

No.23

Yakuō-ji

285-1, Okugawauchi Teramae, Minami-cho,
Kaifu-gun, Tokushima-ken 779-2305

TEL : 
0884-77-0023

Time & Distance
Hotel
Temple